Jak posilovat pozitivní emoce (8. díl)

4 kvadranty životní orientace a reakce na podněty

42. stránka
Egoismus, Altruismus, optimismus, pesimismus. Kombinací těchto charakteristik vzniknou 4 kvadranty.
I. Egoista/pesimista, II. Egoista/optimista, III. Altruista/pesimista, IV. Altruista/optimista

41. stránka
Altruismus = spoluradost. Altruista je ten, kdo se snaží pomáhat druhým a na svoje potřeby často zapomíná. Protipólem je egoismus.

43. stránka
Hodně lidí se nachází v kvadrantu I. My bychom měli směřovat buď postupně nebo rovnou do kvadrantu IV., protože tam jsou nejvíce usídleny čisté pozitivní emoce.

44. stránka
Tři pravidla pozitivního myšlení. Mít vizi, podle ní řídit naše rozhodování. Posílit v našem životě úlohu vědomí a pozitivních emocí.
Na podněty z vnějšku a z vnitřního prostředí se lze projevovat reaktivně, což doposud známe, nebo proaktivně. Rozdíl v tomto jednání je ten, že proaktivní lidé mají svobodnou volbu, jak zareagovat, protože zapojují při rozhodování svoje vědomí. Na jednání reaktivních lidí se podílí jen jejich podvědomí.

45. stránka
Největší překážkou pozitivní životní orientace je egoismus přesněji sobectví. Čím více jsme více zaměření na sebe, tím méně na druhé a jsme závistivější a chtivější.

Zdroj obrázku: Gesundheit koerper seele

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/