Jak posilovat pozitivní emoce (7. díl)

O základech pozitivních emocí

39. stránka
Pravé, upřímné pozitivní emoce mají být zakořeněny hluboko v naší psychice, charakteru a postojích. S dobrým naladěním a pozitivními emocemi se dostáváme do společnosti podobně smýšlejících lidí.

40. stránka
Emoce vznikají na základě vnějších podnětů z okolí, popudů z podvědomí. Na jejich zrodu se podílí i naše záměrné vyvolávání emocí. To je dvojí.

V prvním si jedinec záměrně vyvolá příjemné podněty z vnějšku, např. jde na pivo. Druhé je o něco uvědomělejší. Vytvoří si příznivé naladění a uchovává si ho.


40. – 41. str.
Na stimuly z vnějšího okolí můžeme reagovat buď příznivě, negativně nebo vůbec nijak. Lidé samočinně a opakovaně volí nepříznivou reakci. Jednají bez cenného partnera: vědomí. Toto jednání pozorujeme jako běžně používané, protože lidé často nejsou schopni bránit se pohnutkám ze svého podvědomí.


Pokud chceme, aby vědomí bylo účastněné při našem rozhodování, potřebujeme vědět, jak emoce vznikají. Dále se dobře sebepozorovat a přijít na to, co nám v praxi funguje.


Zdroj obrázku: Moje zdraví

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/