Jak posilovat pozitivní emoce (6. díl)

Jak se bránit vzniku nepříjemných dojmů? Jak můžeme dojem analyzovat a k čemu je to dobré? Existují 2 druhy jednání, kterými si navozujeme pozitivní emoce.


35. stránka
Proti vzniku nepříjemných dojmů se můžeme vědomě bránit, snížením našich očekávání. Ta jsou flexibilní a ne pevně dána. Přidělme našemu očekávání hodnotu 1 a zkusme ji snížit na 0,5. Docílíme tím stabilnější nálady. Je to také o skromnosti.

Je dobré rozlišovat dva druhy dojmů. První je specifický, dílčí, který jsme si utvořili po prvním setkání, druhý je celkový, který se skládá z těch jednotlivých. Chybou je soudit člověka na základě prvního dojmu. Přivítejme proto další příležitosti zformovat si souhrnný dojem.


35.-36.str.
Aby nás dojmy v našem životě moc neovládaly, můžeme je zkusit analyzovat. Hned, anebo po nějakém čase. Zpětná analýza spočívá v tom, rozebrat dojem a tím se dostat k prvotnímu vjemu, ze kterého náš dojem vznikl. Vjem se snažme co nejlépe si uvědomit. Zapišme si, co se stalo, co nám na situaci vadilo nebo jsme vypozorovali. Můžeme vidět, že dojem se liší od původního vjemu.

39. stránka
A nyní něco o základech pozitivních emocí. Pravé, upřímné pozitivní emoce žádným způsobem nenapodobené mají hluboko kořeny v psychice. Odráží se v našich postojích a celkově v charakteru.

40. stránka
Emoce vznikají na základě vnějších podnětů z okolí, popudů z podvědomí. Na jejich zrodu se podílí i naše jednání.

Uvedeme si 2 druhy. V prvním si jedinec záměrně vyvolá příjemné podněty z vnějšku, např. jde na pivo. Druhé je o něco uvědomělejší. Připomene si příznivé naladění a uchovává si ho.


Zdroj obrázku: Femina

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/