Jak posilovat pozitivní emoce (5. díl)

Emoce a svět dojmů

E-moc-e

26. – 27. stránka
Rozložením tohoto pojmenování vznikají 2 slova. Energie a moc. Většinou nad námi emoce moc mají. V nich je energie a na nás je, do čeho ji vložíme.

27. stránka
Díky energii a chtění, které je závislé na emocích, se rodí motivace.

28. stránka
Nejsme to samé, co naše emoce. Klíčové je, se od nich odpoutat, pozorovat je s odstupem času a pokoušet se je usměrňovat. Pomocí tohoto postupu je můžeme začít ovládat.

Dojem je emočně zabarvený smyslový vjem.

Z dojmů si vytváříme subjektivní názory, které sdílíme s ostatními. Lidé zrcadlí dojmy druhých lidí. Ztn. pokud si v konverzaci myslíme o druhém něco nelibého, máme z něj špatný dojem, tváříme se nevlídně. Protějšek to vycítí a začne mít negativní dojem z nás.

33. stránka
Jedna z nejrozumnějších věcí, kterou můžeme učinit, je učit se z chyb druhých.

Rychlá a upřímná omluva dokáže napravit téměř všechna nedorozumění, která při rozhovoru vznikají.

34. stránka
Dojem se utváří na základě našich očekávání, která jsou např. ovlivněna etickými hodnotami, kulturními preferencemi a smyslovými vjemy, které vnímáme z vnějšku. Následuje akt porovnání a hodnocení vjemu, výsledek je dojem, který se nám líbí nebo ne. Ten který se nám zamlouvá, soudíme jako dobrý a který ne, jako špatný. Líbivé jsou provázány kladnou emocí a ty méně emocí negativní.

Zdroj obrázku: Moje zdraví

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/