Jak posilovat pozitivní emoce (4. díl)

Druhy emocí

21. stránka
Přátelství, soucit a spoluradost patří k nejzákladnějším druhům nesobeckých pozitivních emocí. Tyto druhy emocí se snažme prožívat ve vztahu k našim blízkým, ale také k lidem, k nimž žádné sympatie nechováme.

22. stránka
Nejvíce nežádoucími emocemi jsou např. zoufalství a deprese, nejpříznivějšími naopak: nadšení, radost a euforie.

Neutrální stav se nachází někde mezi nimi, pro nás představuje hodnotu 0. Znamená akorát nepřitomnost pozitivního. Často naše nálada může klesnout z tohoto bodu dolu k negativním emocím. My bychom si měli udržovat náladu o kousek víš, než je 0. Např. na 1. dílku této pomyslné stupnice.

Emoce se nám mění díky různým situacím, požadavkům i kvůli našim popudům z podvědomí, kdy např. nevíme, proč se tak cítíme.

22. – 23. stránka
Existuje radost, kterou máme ze sebe = egoistická nebo ta, kterou prožíváme s ostatními, když se jim daří = altruistická. Dalším druhem je radost bez zjevné příčiny.

23. stránka
Čisté pozitivní emoce jsou: hluboké přátelství, spoluradost, soucítění, nadšení a radost bez příčiny.

24. stránka
Soucit patří k pozitivním emocím, je základem empatie. Neměli bychom však dovolit, aby utrpení druhého poznamenalo naši psychiku. Navažme proto s dotyčným kontakt, vyveďme ho ven ze špatných pocitů, ale udržujme si zároveň odstup.

24. stránka
Nadšení je spojené s aktivitou. Ideální je, vykonávat každou činnost s nadšením a celkovým pozitivním přístupem.

23. stránka
Existují negativní emoce, jenž zaměřujeme na sebe: sebelítost nebo na druhé lidi: závist. Další druhem je emoce bez zjevné příčiny: rozmrzelost.

Zdroj obrázku: Antilopa Journal

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/