Jak posilovat pozitivní emoce 3. díl

Co to jsou emoce?

19. stránka
Definice: Emoce jsou proces prožívání, hnutí mysli, pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň.

Def. negativních emocí je, že škodí mně i ostatním.


29. stránka
Emoce jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní prožitky, provázané fyziologickými změnami a motorickými jevy = mimika, gestikulace.

Zvýšením pozornosti můžeme emoce posílit. Naopak, když si jich přestaneme všímat, budou slábnout. Emoce se šíří i podvědomě a jsou na nich závislé naše názory.


27. stránka
Uvnitř nás se nachází 2 uplně odlišné složky Já. První je naše horší Já, vytvářející nepříznivé emoce, stojící za sobeckostí, chtivostí a strachem. Druhé je lepší Já, které vyrábí emoce příznivé a podporuje konání dobra pro druhé lidi.


Vnitřní klid nastává tehdy, když utlumíme naše horší Já.


21. stránka
Buďme otevřeni hlubšímu poznání. Nezavírejme si cestu přílišným trvalým odmítáním naskytnutých příležitostí a zaujímaním rozhodných postojů.

Zdroj obrázku: Grada

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/