Jak posilovat pozitivní emoce 2. díl

Proč pozitivní emoce?

14. stránka
Protože můžeme mít v okolí více pozitivně naladěných lidí. Okolí si s námi bude rádo povídat a kooperovat. My se budeme cítit dobře. K podpoření pozitivních emocí potřebujeme vytrvalost a trpělivost.

15. stránka
Jsme schopni si sami vytvořit příznivé emoce a naladění, které s tím souvisí. Vytvářejme si důvody, proč se cítit dobře, proč být pozitivní. Ve chvílích, kdy nás něco sužuje, si na ně můžeme vzpomenout a naše naladění se přetočí opačným směrem, pozitivním. Zdrojem takových emocí může být péče o něco nebo někoho, pokud ji vykonáváme z naší dobré vůle a neočekáváme za ní žádnou odměnu.

16. stránka
Nějaké školení nám může poskytnout návod či popud k vlastní práci na sobě. Potřebujeme pevnou vůli a vlastní sebedisciplínu. Výstupy bývají zpravidla přímo úměrné vloženém úsilí.
Moderní věda dokazuje, že emoce mají velký vliv na naše duševní zdraví, fyzické zdraví a intelekt.

18. stránka
Emoce předcházejí jiným mentálním dějům, myšlenkám, představám a přesvědčením. Destruktivní pocity spojené se silnou negativní představou, mohou vzít zcela zdravému člověku život. Na toto téma byl ve 20. stol.v Indii proveden zvláštní experiment, při kterém odsouzený zemřel, aniž by mu bylo jakkoliv fyzicky ublíženo.

Zdroj obrázku: Grada

Odkaz na originál

http://www.grada.cz/pozitivni-emoce_7055/kniha/katalog/